Octombrie 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Jean Francport

Jean Francport


Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$description in /var/www/vhosts/hunedoara.online/httpdocs/templates/ts_news247/html/com_k2/templates/default/user.php on line 59

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest este parte a unui nou proiect european, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea (http://www.interreg-danube.eu/) – proiectul „CINEMA – Industrii creative pentru noile economii urbane în Regiunea Dunării”.

 

Revitalizarea zonelor urbane este o provocare cheie în Regiunea Dunării. Multe zone din interiorul orașelor suferă de dezertare ca urmare a transformării industriale, a schimbării obiceiurilor consumatorilor, suburbanizării etc.

Proiectul CINEMA are drept scop regenerarea urbană a acestor zone din Regiunea Dunării prin intermediul industriilor creative, prin dezvoltarea și testarea de modele, instrumente și servicii inovatoare bazate pe acțiuni de colaborare și inițiere între industria creativă și sectoarele economiei urbane - retail și afaceri mici.

 

În proiect sunt implicate municipalități, agenții pentru dezvoltare regională, organizații de suport pentru afaceri, IMM-uri, ONG-uri și universități din opt țări.

Partenerii vor dezvolta trei planuri pentru a sprijini formarea noilor centre și restructurarea vechilor economii urbane, care să răspundă provocărilor de mediu și sociale ale Regiunii Dunării, precum revitalizarea clădirilor abandonate și pustii ale orașelor, să dezvolte instrumente și servicii în vederea îmbunătățirii capacităților de inovare în industria creativă și economia urbană, cu accent pronunțat pe start-up-uri, să construiască o rețea durabilă de actori-cheie în dezvoltarea urbană și să pregătească un set de recomandări de politici transnaționale, inclusiv opt planuri de acțiune locală.

Vor fi concepute instrumente pilot pentru a aduce spiritul creativ și inovarea în sectoarele economiei urbane, pentru a inițializa cinci proiecte de colaborare intersectorială și crearea a trei centre de sprijin pentru industriile creative.

 

Evenimentul de lansare a proiectului CINEMA a avut loc în data de 25 august, în format online, în cadrul Forumului European Alpbach, o platformă interdisciplinară pentru știință, politică, afaceri și cultură.

CINEMA a avut alocate două sesiuni de lucru dedicate și paneluri de discuții pe temele „Clădiri durabile în zone urbane”, respectiv „Revitalizarea zonelor urbane”.

Au avut loc prezentări și discuții privind impactul schimbărilor climatice, sustenabilitatea clădirilor, aspecte legate de eficiența energetică, modul în care se dezvoltă diferite infrastructuri având în vedere contextul dezvoltării urbane, economice și sociale la nivel local, regional și internațional.

 

Totodată, a fost prezentat proiectul CINEMA și au avut loc discuții referitoare la revitalizarea clădirilor goale - de către noii rezidenți, prin activitatea industriilor creative, respectiv prin intermediul activităților comerciale de tip retail.

Participanții au prezentat inițiative de reabilitare a unor spații abandonate, utilizate pentru activități creative, modalități de cooperare interdisciplinară, de transformare industrială și schimbare a obiceiurilor consumatorilor, instrumente și servicii inovatoare sau parteneriate strategice.

 

***

 

Valoarea totală a proiectului CINEMA este de 2.249.073 euro, din care cofinanțarea Uniunii Europene reprezintă 1.911.712 euro. ADR Vest dispune de un buget de 146.071 de euro.

 

Partenerii de proiect sunt: Camera de Comerț și Industrie din Slovenia (Lider), Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Urbane Ljubljana (Slovenia), Creative Industry Košice (ONG) și Agenția pentru Sprijinirea Dezvoltării Regionale Košice (Slovacia), Stuttgart Media University și Corporația pentru Dezvoltare Economică din Regiunea Stuttgart (Germania), Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Municipiul Reșița (România), Studio Komplekt și Municipiul Gabrovo (Bulgaria), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, CIMA Consulting and Management LLC, Orașul Leonding (Austria), Agenția pentru Dezvoltare Regională Backa și Orașul Sombor (Serbia), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord și Primăria Bălți (Moldova).

 

Perioada de implementare este iulie 2020 – decembrie 2022.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, anunţă relansarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic.

 

Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 3,26 milioane euro în cadrul acestui apel de proiecte.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 13.06.2020 (ora 12.00) - 13.08.2020 (ora 12.00), prin intermediul aplicației electronice MySMIS. 

Solicitanții eligibili sunt entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform OG nr. 57/2002, autorizate provizoriu/ acreditate sau care urmează a fi autorizate astfel în baza HG  nr. 406/2003, în condițiile/ termenele impuse de ghid. 

În cazul parteneriatelor între entitățile de inovare și transfer tehnologic, toți membrii trebuie să fie autorizați provizoriu/ acreditați în vederea depunerii cererii de finanțare.

Iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România.

Proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/ componente/ măsuri, în funcție de activitățile eligibile selectate și încadrarea pe tipul de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis. Acestea sunt:


Componenta/ măsura de ajutor regional a proiectului - implică investiții în active corporale (lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi  achizitionarea de echipamente) și necorporale.  

În cazul proiectelor depuse de parteneriatele dintre ITT nu se poate crea un nou ITT prin proiect, ci se pot doar diversifica și extinde cele existente, cu scopul realizării de transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă identificate în ghid.

Componenta/ măsura de ajutor de minimis - implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează să fie oferite de angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic). 

Prin proiect se va urmări implementarea de transferuri tehnologice ca rezultat al cercetării în subdomeniile regionale de specializare inteligentă detaliate în cadrul Anexei 10.3 la ghid.

Transferul tehnologic, în termenii ghidului, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă a unor noi produse (bunuri şi servicii) sau produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la ghid în activitatea economică a agenților economici. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţită de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite.

Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 de euro și maximum de 3 milioane de euro. Pentru cele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 de euro și maximum 200.000 de euro.

Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional este de 45% în cazul întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, 55% în cazul întreprinderilor mijlocii și 65% în cazul întreprinderilor mari.  

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă aferentă acestei componente, tinând cont de plafonul de minimis aplicabil.

 

Toate condițiile de finanțare pe care trebuie să îndeplinească proiectul sunt detaliate în Ghidul specific, publicat pe site-ul programului - www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/pagina-individuala-1-1-a-itt-apel-2/.

La începutul acestei săptămâni, la Timișoara, a fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene a Proiectului „Amenajare zonă pietonală centrul istoric”, proiect cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Deva 2014-2023 şi în Planul de mobilitate urbană 2016 – 2030.

Turneul național extraordinar ”Vioara lui George Enescu” își continuă călătoriile pe scenele din România. Miercuri, 2 octombrie 2019, la ora 19:00, va ajunge la Deva, la Sala ”Pro Arte” a Colegiului Național ”Decebal”.

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a participat, în perioada 23-25 august 2019, la ”Zilele Satului Hunedorean” la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Dumbrava Sibiului.

Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal Astra Sibiu.

Vă prezentăm un material video promovat de Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Dumbrava Sibiului cu acest prilej.

 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane, sub egida Consiliului Județean Hunedoara, găzduiește, în perioada 25 iunie – 14 iulie 2019, o expoziție deosebită de fotografie, o expoziție dedicată satului românesc și realizată de artistul fotograf Sorin Onișor.

În cadrul interesantului proiect Exponatul Lunii, proiect inițiat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în luna iunie 2019, va fi expusă special pentru public o nouă piesă din patrimoniul istoric muzeistic.

Întâlnirea liderilor Uniunii Europene din 9 mai 2019, de la Sibiu, a propus cetățenilor europeni o declarație de principii care reprezintă voința de a consolida și dezvolta o Europă unită care-și găsește soluțiile de a ieși din criza de identitate din acest moment fierbinte al istoriei sale.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, informează că luni, 6 mai 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR) a lansat Apelul 2 de proiecte (POR/604/2/1) pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Expoziția ”Stone made objects” realizată de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO administrat de Universitatea din București, a ajuns în Geoparcul Swabian Alb din Germania. Obiectele provenite din geoparcuri UNESCO europene, care spun povestea legăturii dintre Om și Pământ, parte a patrimoniului cultural intangibil, au putut fi admirate pe tot parcursul celei de a 43-a întâlniri a Comitetului de Coordonare al Rețelei Europene a Geoparcurilor.

Pagina 1 din 2